Politik om databeskyttelse og cookies

Denne databeskyttelsespolitik gælder for CIBT Inc., datterselskaber og alle mærker inden for CIBT og Newland Chase Portfolio of Brands (under ét “CIBT”, “vi”, “vores” eller “os”). CIBT og Newland Chase er forpligtet til at levere fremragende service til vores kunder. Som led i denne forpligtelse tager vi den tillid, vores kunder og besøgende på hjemmesiden viser os, meget alvorligt. Vi anerkender, at det er vores ansvar at beskytte dit privatliv og informere dig om vores metode med indsamling af oplysninger via vores databeskyttelsespolitik. Vores databeskyttelsespolitik giver et overblik over:

 • De oplysninger, vi indsamler
 • Hvordan de oplysninger vi indsamler anvendes
 • CIBT og Newland Chases erklæringer om overholdelse af EU’s GDPR
 • Hvordan vi indsamler oplysninger
 • Hvordan CIBT og Newland Chase beskytter dine oplysninger
 • Hvordan du fravælger yderligere kommunikation
 • Hvordan du kontakter CIBT og Newland Chase
 • Links til andre hjemmesider
 • CIBT og Newland Chases holdning til at indsamle personoplysninger fra børn
 • Ansvarsfraskrivelse

CIBT og Newland Chase forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre denne databeskyttelsespolitik. Hvis vi foretager revisioner, der ændrer den måde, hvorpå vi indsamler, anvender eller deler personoplysninger, offentliggør vi de ændringer i denne databeskyttelsespolitik. Du bør gennemgå databeskyttelsespolitikken med jævne mellemrum, således at du holder dig ajour med vores nyeste politikker og praksis. Vi noterer ikrafttrædelsesdatoen for den seneste version af vores databeskyttelsespolitik i slutningen af den.

I nogle tilfælde hyres vi direkte af selskaber eller koncerner, hvilket medfører behandling af oplysninger om medarbejdere på deres anmodning. Hvor vi nedenfor henviser til “arbejdsgiver”, er det under disse omstændigheder, hvor selskaber eller andre koncerner har hyret os til at agere. Hvis du foretrækker det, kan du til enhver tid henvende dig til din arbejdsgiver om eventuelle betænkeligheder, hvor dette er relevant.

De oplysninger, vi indsamler

Når du anvender vores hjemmesider og/eller vores tjenester, kan vi indsamle og anmode om oplysninger fra dig og/eller din arbejdsgiver. Oplysningerne omfatter navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, ægteskabelig status, pasnummer, ansættelseshistorik, uddannelsesmæssig baggrund, skattestatus, medarbejdernummer, stillingsbetegnelse, status for udstationeret medarbejder, e-mailadresse og oplysninger om betalinger og transaktioner af hensyn til fakturering. Hvis det kræves til tjenesten, indsamler vi visse personlige dokumenter såsom kopi af pas, uddannelsesbeviser, CV, kopi af visum, fødselsattest og andre dokumenter.

Hvis CIBT og Newland Chase håndterer forhold vedrørende dit visum og din immigration, kan der anmodes om yderligere oplysninger til ansøgningsformularerne i destinationslandet. Disse yderligere forhold kan omfatte elementer, såsom oplysninger om dig personligt og din familie, uddannelsesmæssig baggrund, ansættelseshistorik, rejsehistorik og økonomiske optegnelser. Som krævet af relevante visum-myndigheder eller statslige myndigheder kan sådanne supplerende følsomme oplysninger omfatte etnicitet, race, religion, medlemskab af fagforening, sundhedsrelaterede oplysninger, biometrik samt oplysninger om straffeattest.

Andre oplysninger, som vi indsamler, kan omfatte markedsføringsoplysninger og oplysninger om interaktion på internettet, såsom:

 • Data fra markedsføringsmæssige tilvalgslister, kundeundersøgelser eller offentligt tilgængelige oplysninger.
 • Unikke ID'er såsom en cookie anbragt på en computer, mobil, eller enheds-ID.
 • Internetprotokol-adresse (“IP-adresse”)
 • Oplysninger om udstyr, såsom oplysninger indeholdt i HTTP-overskrifter og andre signalprotokoller til internetoverførsel, browser eller type af enhed og version, operativsystem, brugeragent-strenge og oplysninger om eller fra tilstedeværelsen eller anvendelse af “apper” på mobilt udstyr.
 • Det eller de begreber til websøgning, en forbruger har anvendt til at lokalisere og navigere til en hjemmeside.

I mange tilfælde, såsom ved forlængelse af visum, permanent ophold, og andre forhold i forbindelse med ansættelse, kræver de tjenester, vi tilbyder, opfølgende tjenester. Hvis denne opfølgning kræves, anvendes de oplysninger vi tidligere har indsamlet, til at yde de yderligere forbundne tjenester, som vi er blevet hyret til.

Hvordan oplysningerne anvendes

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter. Desuden deler CIBT og Newland Chase ikke oplysningerne med en tredjepart, undtagen hvis andet er anført i denne fortrolighedspolitik.

CIBT og Newland Chase kan dele personoplysningerne med tredjeparter til følgende formål:

 • For at færdiggøre dit visum, legalisering af dokumenter eller anmodning om immigrationsprocedure, alt efter behov, for at levere visum- og immigrationstjenester til dig og din familie, herunder videregivelse til statslige myndigheder i form af ansøgninger, fotos, og anmodning om visum og/eller immigrationsydelser. Dette kan omfatte levering af følsomme data, der kræves til anmodning om immigrationsprocedure til ansøgningscentre for visum, logistikfirmaer, leverandører af indkaldelser og/eller oversættere/advokater.
 • Dele oplysninger med virksomheder, der leverer tjenester for at hjælpe os med vores forretningsmæssige aktiviteter med at opfylde anmodning om visum og immigration.
 • For at forbedre vores produkter og tjenester, yde ekstra god kundeservice og identificere markedsmuligheder
 • Som krævet af loven som svar på anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder opfyldelse af krav angående national sikkerhed eller retshåndhævelse

CIBT og Newland Chase kan også anvende oplysningerne til at kommunikere direkte med dig via undersøgelse, e-mail eller direkte post, for at informere dig om interessante emner og forestående begivenheder, der kan være af interesse for dig, eller for at rådføre sig med dig angående din anmodning om visum eller pas, eller din immigrationssag. Vi kan også benytte din e-mailadresse til at sende dig påmindelser om visum eller pas, der er ved at udløbe, eller status for immigration. Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse oplysninger, bedes du se afsnittet nedenfor “Sådan fravælger jeg yderligere kommunikation”.

Privatlivserklæring for indbyggere i Californien

Denne privatlivserklæring for indbyggere i Californien supplerer vores politik om databeskyttelse og cookies og gælder alene for californiske forbrugere. Denne erklæring gælder ikke for (i) vores personale eller (ii) personale, der arbejder på vegne af vores samarbejdspartnere.

Denne privatlivserklæring anvender bestemte begreber, som har den betydning, de tillægges i den californiske lov af 2018 om forbrugeres privatliv og de implementerende regler (“CCPA”). Forbrugere med handikap kan tilgå denne erklæring i et alternativt format ved at sende en e-mail til [email protected].

Meddelelse om indsamling og brug af personoplysninger

Vi kan indsamle og anvende følgende kategorier af personoplysninger om dig som beskrevet nedenfor.

 • Personlige identifikatorer såsom et ægte navn, alias, postadresse, unik personlig idenfitikator, online-identifikator, IP-adresse, e-mailadresse, kontonavn, cpr-nummer, nummer på kørekort, pasnummer eller andre lignende identifikatorer. Vi kan indhente disse oplysninger fra (1) dig, når du anvender vores hjemmeside og platforme for sociale medier, eller når du i øvrigt kommunikerer med os, (2) offentligt tilgængelige databaser, (3) fælles markedsføringspartnere og sponsorer af begivenheder, når de deler deres oplysninger med os, og (4) henvisende kilder. Vi kan dele disse oplysninger med leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, f.eks. for at leveres vores produkter og tjenester til dig og administrere vores forhold til dig.
 • Oplysninger, som er nødvendige for at levere vores produkter og tjenester til dig, såsom oplysninger om bestillinger og betalinger, oplysninger om kredit og transaktioner med henblik på fakturering. Vi kan indhente disse oplysninger fra dig og dele dem med leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, f.eks. for at levere vores produkter og tjenester til dig og administrere vores forhold til dig.
 • Kommercielle oplysninger, herunder om produkter eller tjenester, der er købt, indhentet eller påtænkt, og anden købshistorik eller tendenser. Vi kan indhente disse oplysninger fra dig og dele dem med leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, f.eks. for at levere vores produkter og tjenester til dig og administrere vores forhold til dig.
 • Internettet og andre oplysninger om aktivitet på elektroniske netværk og apper, såsom browserhistorik, søgehistorik og oplysninger angående din interaktion med en internetside, applikation eller annonce. Vi kan indhente disse oplysninger fra dig og gennem brug af cookies og web beacons på hjemmesider eller apper. Vi kan indhente disse oplysninger fra dig og dele dem med leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, f.eks. for at levere vores produkter og tjenester til dig og administrere vores forhold til dig.
 • Oplysninger om geografisk placering. Vi kan indhente disse oplysninger fra dig og dit udstyr via forskellige teknologier til lokalisering (f.eks. GPS) og dele disse oplysninger med leverandører, der yder tjenester på vores vegne, for f.eks. at levere produkter og tjenester til dig på baggrund af din geografiske placering.
 • Faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger. Vi kan få disse oplysninger fra dig, parter der rekrutterer personale og henvisende kilder, når du ansøger om et job hos os eller bliver ansat af os. Vi kan benytte og dele disse oplysninger med leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, såsom at administrere vores aktiviteter på HR-området eller udføre baggrundstjek.
 • Logiske følgeslutninger, der stammer fra en af de kategorier af de ovenfor anførte personoplysninger til at oprette en profil om dig angående dine præferencer, karakteristika, psykologiske tendenser, tilbøjeligheder, adfærdsmæssige holdninger, intelligens, evner og talenter. Vi kan udvikle disse følgeslutninger internt eller indhente disse oplysninger fra leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, f.eks. til os i vores virksomhed.

Vi sælger ikke dine personoplysninger for modydelse i form af penge. Vi kan benytte kategorierne af de ovenfor anførte personoplysninger til de formål, som er beskrevet i vores politik om databeskyttelse og cookies. Desuden kan vi anvende disse kategorier af personoplysninger til visse kommercielle formål angivet i CCPA, som beskrevet i denne tabel:

Kommercielle formål Kategorier af personoplysninger
Udførelse af tjenester, herunder vedligehold eller servicering af konti, ydelse af kundeservice, behandling eller udførelse af ordrer og transaktioner, verificering af kundeoplysninger, behandling af betalinger, levering af annoncering- eller markedsføringstjenester, levering af analytiske tjenester eller lignende tjenester. Personlige identifikatorer; oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig; kommercielle oplysninger; oplysninger om aktiviteter på internettet og andre elektroniske netværk og apper; oplysninger om geografisk placering; faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger og logiske følgeslutninger.
Revision i forbindelse med en aktuel interaktion med dig og samtidige transaktioner, herunder, men ikke begrænset til, optælling af visning af annoncer for unikke besøgende, verifikation af placering og kvalitet af visning af annoncer og overholdelse af revision. Personlige identifikatorer; oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig; kommercielle oplysninger; oplysninger om aktiviteter på internettet og andre elektroniske netværk og apper; oplysninger om geografisk placering; faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger og logiske følgeslutninger.
Korttids, forbigående anvendelse, herunder,men ikke begrænset til, kontekstuel tilpasning af annoncer vist som led i samme interaktion. Personlige identifikatorer; oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig; kommercielle oplysninger; oplysninger om aktiviteter på internettet og andre elektroniske netværk og apper; oplysninger om geografisk placering; faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger; og logiske følgeslutninger.
Afsløring af sikkerhedshændelser, beskyttelse mod ondsindet, vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet, og retsforfølgning af dem, der er ansvarlige for den aktivitet. Personlige identifikatorer; oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig; kommercielle oplysninger; oplysninger om aktiviteter på internettet og andre elektroniske netværk og apper; oplysninger om geografisk placering; faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger; og logiske følgeslutninger.
Fejlfinding for at identificere og reparere fejl, der svækker den aktuelle, påtænkte funktionalitet. Oplysninger om personlige identifikatorer, aktiviteter på internettet og andre elektroniske apper; oplysninger om geografisk placering.
Udførelse af intern forskning angående teknologisk udvikling og dokumentation. Personlige identifikatorer; oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig; kommercielle oplysninger; oplysninger om aktiviteter på internettet og andre elektroniske netværk og apper; oplysninger om geografisk placering; faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger; og logiske følgeslutninger.
Udførelse af aktiviteter for at verificere eller opretholde kvaliteten eller sikkerheden ved en tjeneste eller udstyr, der ejes af, fremstilles, fremstilles til, eller kontrolleres af os, og at forbedre, opgradere eller udvide tjenesten eller udstyret, der ejes, fremstilles, fremstilles til eller kontrolleres af os. Personlige kontaktoplysninger; oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig; oplysninger om aktiviteter på internettet og andre elektroniske netværk og apper; faglige, ansættelsesrelaterede og uddannelsesmæssige oplysninger; logiske følgeslutninger.

Vores tidligere indsamling, anvendelse og videregivelse af personoplysninger

Vi kan have indsamlet og anvendt dine personoplysninger som beskrevet i afsnittet ovenfor i løbet af 12-måneders perioden forud for datoen for denne privatlivserklæring. For hver kategori af personoplysninger, der er indsamlet i løbet af den 12-måneders periode forud for ikrafttrædelsesdatoen for denne erklæring, beskriver vi ligeledes ovenfor (1) de kategorier af kilder, hvorfra vi kan have indhentet personoplysningerne, og (2) kategorier af tredjeparter, som vi måtte have delt oplysningerne med.

I den forudgående 12-måneders periode kan vi have videregivet hver af de ovenfor anførte kategorier af personoplysninger til tredjeparter til et kommercielt formål.

Privatlivsrettigheder for californiske forbrugere

Du har visse valg angående dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Adgang: Du kan have retten til at anmode om, to gange i løbet af en 12-måneders periode, de personoplysninger, vi har samlet, anvendt og videregivet inden for de foregående 12 måneder.
 • Sletning: Du kan have retten til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi har indsamlet fra dig.

For at sende en anmodning om adgang eller sletning, bedes du (i) sende en e-mail til [email protected] eller (ii) ringe til os på: 1-800-929-2428.

For at medvirke til at beskytte dit privatliv og opretholde sikkerheden angående dine personoplysninger, tager vi skridt til at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til dine personoplysninger eller opfylder din anmodning. Hvis du anmoder om adgang til dine personoplysninger, kan vi kræve, at du leverer en af følgende oplysninger: kontaktoplysninger, engangskodeord, oplysninger om dine interaktioner med os eller oplysninger, du har indsendt. Desuden kræver vi, hvis du beder os om at levere en særlig personoplysning, at du underskriver en erklæring under edsansvar om, at du er den forbruger, hvis personoplysninger er genstand for anmodningen.

Hvis du udpeger en bemyndiget repræsentant til at foretage en anmodning, kræver vi, at din bemyndigede repræsentant giver os enten (1) din fuldmagt, der bemyndiger den bemyndigede repræsentant til at handle på dine vegne eller (2) din skriftlige bemyndigelse, som tillader den bemyndigede repræsentant at anmode om adgang til dine personoplysninger på dine vegne. Hvis din bemyndigede repræsentant giver os din skriftlige bemyndigelse, kræver vi også, at du bekræfter din egen identitet direkte over for os.

I forbindelse med din anmodning skal du:

 • Give tilstrækkeligt med oplysninger, der gør os i stand til med rimelighed at verificere, at du er den person, som vi har indsamlet personoplysninger om, eller en bemyndiget repræsentant.
 • Beskrive din anmodning tilstrækkelige detaljeret, så vi kan forstå, vurdere og reagere på den på den rette måde.

Hvis du vælger at udøve nogen af dine rettigheder i henhold til CCPA, har du retten til ikke at blive udsat for diskriminerende behandling fra vores side. I det af gældende lov tilladte omfang kan vi opkræve et rimeligt gebyr for at imødekomme din anmodning.

Personoplysninger om børn

Vi sælger ikke personoplysninger om mindreårige under 16 år uden bekræftende bemyndigelse, hvis vi har faktisk viden om personens alder.

Privatlivsrettigheder i henhold til den californiske borgelige lov 1798.83 (“Shine the Light”)

Individuelle californiske brugere (som defineret nedenfor) kan anmode om oplysninger om vores videregivelse af visse kategorier af personoplysninger til tredjeparter (dvs. vores associerede selskaber) til disse tredjeparters direkte markedsføring.

Som bemærket ovenfor kan vi videregive personoplysninger til CIBT og Newland Chases associerede selskaber, som kan benytte disse oplysninger til alle formål, der er anført i denne privatlivserklæring. Idet særskilte juridiske enheder anses for “tredjeparter” i paragraf 1798.83 i den californiske borgerlige lov, og visse kommunikationer fra vores associerede selskaber kan anses som at promovere disses tjenester, leverer vi følgende oplysninger til californiske indbyggere, der har givet os deres personoplysninger under oprettelsen af eller i løbet af et oprettet forhold angående juridiske tjenester, som primært angår personlige, familiemæssige eller husstandsmæssige formål (“Individuelle californiske brugere”).

Individuelle californiske brugere skal indsende deres anmodninger til os, enten via e-mail til [email protected] eller med post til følgende adresse:

CIBT, Inc.
ATTN: Data Privacy Officer
1600 International Drive
Suite 600
McLean, VA 22102

Yderligere oplysninger om vores databeskyttelsespolitik gældende for Californien.

Hvis du har spørgsmål angående denne privatlivserklæring, bedes du kontakte os på:

CIBT, Inc.
ATTN: Data Privacy Officer
1600 International Drive
Suite 600
McLean, VA 22102

E-mailadresse: [email protected]
Telefonnummer: 1-800-929-2428

Privatlivsrettigheder for indbyggere og brugere i Nevada

Du har retten til at instruere os i ikke at sælge visse personligt identificerbare oplysninger, som vi indsamler om dig på vores hjemmesider eller andre onlinetjenester, ved at sende os en e-mail på [email protected]. Disse oplysninger omfatter: Dit fornavn eller første forbogstav og efternavn sammen med dit cpr-nummer; nummer på kørekort, kortnummer på din autorisation til at køre eller ID-nummer; kontonummer, kreditkort eller betalingskortnummer sammen med eventuelt påkrævet sikkerhedskode, adgangskode eller kodeord, der giver tilladelse til adgang til din finansielle konto; sundheds-ID-nummer eller ID-nummer på sundhedsforsikring; brugernavn, unik identifikation eller e-mailadresse sammen med et kodeord, adgangskode eller sikkerhedsspørgsmål og svar, der giver adgang til en onlinekonto.

Du kan desuden gennemgå og anmode om, at vi ændrer de personligt identificerbare oplysninger, som vi indsamler om dig på vores hjemmesider eller andre onlinetjenester, ved at sende os en e-mail på [email protected].

Vores serviceleverandører og andre tredjeparter kan indsamle personligt identificerbare oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af forskellige hjemmesider på internettet eller onlinetjenester, når du benytter vores hjemmesider eller onlinetjenester.

Du bedes dog bemærke, at vi ikke sælger dine personligt identificerbare oplysninger for modydelse i form af penge.

EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) - erklæringer om overholdelse

Lovligt grundlag for indsamling af personoplysninger: CIBT og Newland Chase indsamler og behandler personoplysninger for at opfylde dine anmodninger om visum, pas, legalisering af dokumenter eller immigrationsprocedure og vores aftale med dig. Disse oplysninger indsamles og behandles i overensstemmelse med lokal lovgivning, herunder GDPR-regler i Den Europæiske Union og Schweiz. For de personer, som GDPR gælder for, indsamles og behandles almindelige personoplysninger på grundlag af den indgåede aftale eller aftale, som skal indgås mellem os, men de yderligere følsomme personoplysninger indsamles på det lovlige grundlag af samtykke. Ved at afgive ordren og give os dit samtykke giver du CIBT og Newland Chase følgende rettigheder:

 • Retten til at indsamle dine personoplysninger
 • Retten til at behandle dine personoplysninger
 • Retten til at dele dine personoplysninger med tredjepartsleverandører og statslige enheder efter behov, såsom statslige myndigheder, centre for ansøgning om visum, logistikfirmaer, leverandører af indkaldelser og/eller oversættere/advokater af relevans for din anmodning om tjenester.

Du bevarer til enhver tid retten til at trække dit samtykke tilbage.

Retten til at få dine personoplysninger slettet: Du har til enhver tid retten til at anmode om, at CBIT og Newland Chase sletter de personoplysninger, du har givet os. CIBT og Newland Chase sletter alle data, så længe det i retlig henseende er tilladt i henhold til de love og regler i landene, vi driver virksomhed i. Du kan sende denne anmodning pr. e-mail til [email protected]. Dernæst sker der følgende:

 • CIBT og Newland Chase anerkender din anmodning.
 • CIBT og Newland Chase gennemgår din specifikke anmodning og oprindelseslandet og beslutter, om vi i retlig henseende har tilladelse til at imødekomme anmodningen.
 • CIBT og Newland Chase vil så enten:
  • informere dig om, at dine oplysninger er blevet fjernet fra vores systemer eller
  • informere dig om den dato, hvor CIBT og Newland Chase i retlig henseende har tilladelse til af fjerne de pågældende oplysninger fra vores systemer på grund af arten af de pågældende oplysninger og deres oprindelsesland.

Retten til adgang til dine personoplysninger: Du har til enhver tid retten til at få adgang til dine personoplysninger, som CIBT har. For at fremsætte en anmodning om adgang til dine oplysninger er personligt fremmøde krævet på et sted, hvor CIBT eller Newland Chase har til huse, med identifikation udstedt af regeringen. Efter at have bekræftet identiteten på den anmodende part, giver CIBT og Newland Chase dig dine personoplysninger i overensstemmelse med vores politikker.

International overførsel af dine personoplysninger: Dine personoplysninger kan opbevares og behandles i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi hyrer serviceleverandører. Ved at benytte dig af vores tjenester accepterer du, at dine oplysninger overføres til lande uden for dit bopælsland, herunder USA, som kan have databeskyttelsesregler, som er anderledes end reglerne i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at tilgå dine personoplysninger.

Nogle af landene, der ikke er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er af Europa-Kommissionen, Storbritannien og Schweiz anerkendt som at yde et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i henhold til standarden fra EØS, Storbritannien eller Schweiz (den fuldstændige liste over disse lande findes her). For overførsler fra EØS, Storbritannien eller Schweiz til lande, der ikke anses for tilstrækkelige af Europa-Kommissionen, Storbritannien eller Schweiz, har vi tilstrækkelige foranstaltninger på plads, såsom standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen eller aftaler godkendt af den schweiziske kommissær for at beskytte dine personoplysninger.

For overførsler af oplysninger EØS, Storbritannien eller Schweiz til USA har CIBT og Newland Chase tilstrækkelige foranstaltninger på plads, såsom standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen eller aftaler godkendt af den schweiziske kommissær for at beskytte dine personoplysninger.

Complaint to Supervisory Authority: Hvis du mener, at vi har misligholdt dine rettigheder i henhold til GDPR, kan du klage til databeskyttelses-myndigheden i det land, hvor du bor, eller til den øverste tilsynsmyndighed på https://ico.org.uk/concerns/ eller pr. telefon på +44 303 123 1113. En liste over EU’s databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Enkeltpersoner i Schweiz bedes kontakte den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær (den schweiziske kommissær) for en løsning. Oplysninger om den schweiziske kommissær findes på: https://www.edoeb.admin.ch/?lang=en.

OPLYSNINGER, SOM VI DELER OG OVERFØRER

Vi kan dele nogle af dine personoplysninger med andre af CIBTs og Newland Chases kontorer for at give dig oplysninger, som er relevante for dine interesser og sætte dig i forbindelse med rådgivere, der kan være nyttige for dig. I den sammenhæng kan dine personoplysninger behandles i eller tilgås fra CIBT eller Newland Chases kontorer, som er beliggende i jurisdiktioner, der ikke har tilsvarende databeskyttelseslovgivning som dem i dit bopælsland.

Vi beskytter dine oplysninger hos CIBT og Newland Chase-koncernen via brug af databeskyttelse via standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen.

Personoplysninger deles med selskaber, der leverer tjenester i henhold til aftale med os til de formål, som er beskrevet i denne privatlivserklæring, som kan være beliggende i et andet land end dit. Når vi overfører dine personoplysninger, henholder vi os til databeskyttelse via standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen, hos tjenesteleverandører eller godkendt af bindende selskabsregler, der beskytter dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål om vores praksis for håndtering af oplysninger, eller hvis du ønsker adgang til dine personoplysninger, bedes du kontakte vores persondata-ansvarlige på;[email protected].

Du kan have andre rettigheder i EU, Storbritannien samt andre steder

Du har retten til at bede os om en kopi af dine personoplysninger, at rette, slette eller begrænse behandling af dine personoplysninger og til at få de personoplysninger, du giver, leveret i et struktureret, maskinlæsbart format. Desuden kan du under visse omstændigheder gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger (især hvor vi ikke er nødt til at behandle oplysningerne for at opfylde et aftalemæssigt eller andet juridisk krav). Hvis vi har bedt om dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Disse rettigheder kan være begrænsede hvis f.eks. opfyldelse af din anmodning ville afsløre personoplysninger om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som loven kræver, at vi opbevarer eller som vi har tvingende legitime interesser i at gemme. Hvis du har bekymringer, der ikke er løst, har du retten til at klage til en databeskyttelsesmyndighed, hvor du bor, hvor du arbejder, eller hvor du mener, der er sket en krænkelse af databeskyttelseslove.

Vi beholder alene dine personoplysninger, så længe vi har behov for dem til de formål, som er beskrevet i denne privatlivserklæring, hvorefter vi tager skridt til at slette dine personoplysninger eller opbevare dem i en form, der ikke længere identificerer dig.

Hvordan vi indsamler oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger fra dig på følgende måder:

 • Ved at spørge: Vi kan indsamle personoplysninger fra dig ved at bede dig om at give os dem. CIBT og Newland Chase indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at hjælpe os med at levere den tjeneste, du anmoder om.
 • Cookies: CIBT og Newland Chase benytter sig af cookies for at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der er lagt på din computer for at identificere dig som unik bruger. Cookies gør det også muligt for os at spore din status eller fremskridt, når du anmoder om vores tjenester eller oplysninger. CIBT og Newland Chase anvender tredjepartscookies til at udføre funktioner på vores vegne, såsom dataanalyse og hjælp med markedsføring. De oplysninger, vi giver disse tredjeparter, er anonyme og afslører ikke specifikke personoplysninger i relation til vores kunder. Oplysningerne anvendes til særlige funktioner, der kræver omfattende brugerstatistik, der er medvirkende til at forbedre den generelle kundeoplevelse hos CIBT og Newland Chase. Hvis du vælger det, kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller du kan manuelt slette individuelle eller alle cookies på din computer ved at følge instrukserne i hjælpefilerne til din browser. Men hvis din browser indstilles til at afvise cookies, eller du sletter dem manuelt, kan du have besvær med at tilgå og anvende nogle af siderne og funktionerne, som nu er på hjemmesiden, eller som vi fremover kan lægge på hjemmesiden. Vi reagerer ikke på internetbrowserens signaler “spor ikke”, men vi vil fortsat overvåge relevant lovgivning og opdateringer af politikker og tilpasse vores strategi “spor ikke”, som påkrævet.
 • Web beacons: Et web beacon er en elektronisk fil på en hjemmeside, der gør det muligt for os at tælle og genkende brugere, der har besøgt siden. Et web beacon kan blandt andet bruges i HTML-formaterede e-mails til at afgøre reaktioner på vores kommunikation og måle, hvor effektiv den er. Hvis du f.eks. får en e-mail fra os og klikker på et link i e-mailen for at gå til hjemmesiden. Du kan generelt undgå web beacon i e-mails ved at deaktivere HTML-visning og kun vise tekstdelen i din e-mail.
 • Webserver-logs: Webserver-logs er registreringer af aktivitet dannet af den computer, der leverer de hjemmesider, du anmoder om, til din browser. En webserver kan f.eks. registrere den søgeterm, du har indtastet, eller det link du klikkede på for at komme til hjemmesiden. Webserver-loggen kan også registrere oplysninger om din browser, såsom din IP-adresse og de cookies, der anbringes af serveren på din browser.

Beskyttelse af dine oplysninger

Det er af største vigtighed for CIBT og Newland Chase at beskytte personoplysninger, vi modtager fra dig. Selv om der altid er en vis risiko forbundet med at overføre oplysninger via internettet, bestræber vi os på at beskytte mod misbrug af personoplysninger, som vi modtager fra dig via vores hjemmeside. CIBT og Newland Chases data er beskyttet af branchegodkendt TLS-teknologi. TLS er den bredest anvendte sikkerhedsprotokol, som benyttes i dag, og den bruges til webbrowsere og andre applikationer, som kræver, at data udveksles sikkert over et netværk. Denne teknologi sikrer sikker overførsel af alle data, herunder personoplysninger og oplysninger om kreditkort. Ved at træffe disse foranstaltninger kan kunderne hos CIBT og Newland Chase føle sig trygge, idet de ved, at deres oplysninger er beskyttede, når de anvender vores hjemmeside.

Sletning af dine oplysninger

Vi opbevarer og anvender kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, statslige krav til revision, løsning af tvister og for at håndhæve vores aftaler (herunder dem, som er aftalt med vores kunder). Ved slutningen af en sådan periode kan vi efter eget skøn destruere disse personoplysninger uden at give dig meddelelse derom.

Sådan fravælger du yderligere kommunikation

Vi giver brugerne mulighed for at fravælge at modtage yderligere kommunikation fra os på brugernes anmodning. For at fravælge yderligere kommunikation så kontakt os pr. e-mail på [email protected].

Sådan kontakter du CIBT og Newland Chase

Hvis du har spørgsmål om denne databeskyttelsespolitik, så kontakt den persondata-ansvarlige pr. e-mail på [email protected].

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre sider. CIBT og Newland Chase er ikke ansvarlige for privatlivspraksis eller indholdet på disse hjemmesider. Vi opfordrer dig til at læse politikkerne om databeskyttelse for disse hjemmesider, før du overfører personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter. Oplysninger, der indsamles af tredjeparten, er ikke reguleret af denne databeskyttelsespolitik. Et link til en hjemmeside, der ejes af en tredjepart, udgør ikke en påtegning, godkendelse, tilknytning, sponsorat eller forbindelse med den linkede side, medmindre dette er anført specifikt.

Hjemmesiden kan omfatte funktioner fra sociale medier, såsom Facebooks Like-knap og widgets, som f.eks. knappen “Del dette” eller interaktive miniprogrammer, der kører på hjemmesiden. Disse funktioner kan indsamle din IP-adresse, hvilken side du besøger på hjemmesiden, og kan anbringe en cookie, der gør det muligt, at funktionen virker korrekt. Funktioner og widgets fra sociale medier hostes enten af en tredjepart eller hostes direkte på hjemmesiden. Dine interaktioner med disse funktioner styres af databeskyttelsespolitikken for det selskab, der leverer funktionen.

Personoplysninger fra børn

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 18 år. Som forælder eller juridisk værge bør du ikke tillade dine børn at sende personoplysninger uden din tilladelse.

Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi gør os alle bestræbelser på at levere nøjagtige opløsninger, ændres krav til rejsevisum og pas hele tiden, og der kan være forsinkelse, før vi bliver informeret om disse ændringer. Derfor er vi ikke i stand til altid at garantere fuldstændig akkuratesse. Behandlingstider og gebyrer gives alene til vejledning og kan ikke garanteres. Hvor der vises “intet” rejsevisum, anbefaler vi, at denne oplysning bekræftes af transportfirmaet og den relevante ambassade eller konsulat. CIBT og Newland Chase anbefaler, at rejsevisum indhentes før rejsen. Hvis der gives oplysninger om rejsevisum efter ankomst, anbefaler vi altid bekræftelse af disse oplysninger hos flyselskabet og ambassaden eller højkommissariatet, før rejsen påbegyndes. Rejsearrangementer bør ikke bekræftes forud for udstedelse af visum eller pas, medmindre de er specifikt krævede for det pågældende konsulat. I de tilfælde, bør der træffes arrangementer, der kan refunderes.

Hvis du køber tjenester fra vores hjemmeside, gælder vores vilkår og betingelser for levering Brugsvilkår for salget.

Ikrafttrædelsesdato: 19. februar 2021.