Vilkår for brug

1. Parterne og omfang

Disse vilkår og betingelser ('vilkår') er gældende for forholdet mellem dig, vores kunde, ('dig' i disse vilkår) og Visumservice ApS Cvr: 34054266 med adresse på Lyngbyvej 28, 1, mf, 2100 København ('CIBT')for levering af tjenesteydelser fra CIBT. Hvis du er en forbruger i den betydning, der fremgår af Lov om forbrugeraftaler ('forbruger'), kan du have yderligere rettigheder, der vil blive beskrevet nærmere i dette dokument. Hvis du ikke er en forbruger, bekræfter du, at du har prokura fra den virksomhed på hvis vegne, du ønsker at købe tjenesteydelser. Disse vilkår omfatter bestemte vilkår, der er beskrevet nærmere på CIBT's relevante website for dit land ('website') på https://visumservice.dk, herunder CIBT Privacy Policy, der til sammen er bindende i forbindelse med CIBT's tjenesteydelser. Andre generelle vilkår og betingelser er ikke gældende og udgør ikke en del af aftalen mellem os, selvom vi ikke udtrykkeligt afviser dem. Vilkårene kan ændres uden forudgående varsel, dog med den undtagelse, at de vilkår, der er gældende på det tidspunkt, hvor du afgiver eller ændrer en ordre, vil være gældende for den pågældende ordre . For at undgå enhver tvivl anføres det, at hvis du udelukkende besøger websitet (i modsætning til at bestille serviceydelser) gælder Terms Of Website Use og ikke disse vilkår.

De primære tjenesteydelser, der leveres af CIBT, er at hjælpe dig med få udstedt rejsevisum og andre rejsedokumenter. Vi beskriver de dokumenter og formularer, du generelt skal have for at opnå dette og derefter kunne indsende de behørigt udfyldte dokumenter og formularer til de kompetente myndigheder. For at undgå enhver tvivl er du, hvis vi leverer tjenesteydelser til dig, vores kunde, og disse vilkår er gældende. Hvis vi henviser dig til en anden tjenesteudbyder, er det dit eget ansvar at kontrollere de leverede tjenesteydelser, og at tjenesteudbyderens vilkår og betingelser er gældende for deres tjenesteydelser. Vi påtager os intet ansvar for tjenesteydelser fra tredjeparter, og disse vilkår er ikke gældende for sådanne tjenesteydelser.

Vores ordrebehandling gør det muligt for dig at kontrollere ordren og rette eventuelle fejl, inden du afgiver din ordre. Når du har afgivet din ordre, modtager du en e-mail fra os med en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre. Hvis din ordre ser ud til at være i orden, meddeler vi dig, at vi har accepteret din ordre og er gået i gang med at behandle den. Denne bekræftelsesmail har titlen 'Din ordre er blevet modtaget'. Aftalen mellem os indgås først, når vi sender denne bekræftelsesmail til dig.

Vilkårene gælder for alle tilbud og alle aftaler mellem dig og CIBT og for levering af tjenesteydelser til dig på vegne af CIBT i forbindelse med, men ikke begrænset til, behandling af visum, pas og/eller dokumenter for dig eller på dine vegne. Visse vilkår kan henvise til en udsteder, der er den ambassade, det konsulat eller den anden institution, der udsteder eller leverer de dokumenter, du har ansøgt om.

2. Fortrydelsesret

I Danmark har du, hvis du er en forbruger, lovfæstet ret til at fortryde aftalen uden grund inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. For at benytte dig af din fortrydelsesret skal du entydigt informere CIBT om dit ønske om at fortryde aftalen, f.eks. via brev eller e-mail. Du kan også bruge standardfortrydelsesformularen nederst i disse vilkår, men det er ikke et krav. Du har overholdt tidsfristen, hvis du giver meddelelse om din fortrydelse inden udløbet af fristen på 14 dage.

Eftersom ordrer, der afgives til CIBT, er presserende, og for at have en sikkerhedsmargin, så der undgås eventuelt afgørende konsekvenser i tilfælde af forsinkelse, begynder CIBT at udføre tjenesteydelserne ved betalingsgodkendelse og/eller modtagelse af fuld dokumentation, hvilket kan være inden udløbet af perioden for fortrydelsesret. Forbrugeren godkender og accepterer udtrykkeligt dette ved at sætte kryds i feltet nederst i bestillingsformularen . Hvis du fortryder aftalen, efter at vi er gået i gang med at behandle din ordre, skal du betale for de tjenesteydelser, der allerede var leveret af CIBT, inden vi modtog din meddelelse om fortrydelse. Hvis vores tjenesteydelser er fuldt leveret inden udløbet af fristen på 14 dage, accepterer du, at du mister fortrydelsesretten.

Hvis du har benyttet dig af din fortrydelsesret, refunderer vi betalingen til dig så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter modtagelse af meddelelse om fortrydelse. Medmindre andet aftales, refunderer vi beløbet via samme metode, som du har betalt det.

Ikke-forbrugere har ingen fortrydelsesret.

3. Procedure

CIBT tilstræber at give dig nøjagtige informationer og sikre, at du får visum til din rejse på det ønskede tidspunkt i god tid. Du skal dog huske, at alle de krav, der kræves for at få et visum (dokumentation, gebyrer, tidsrammer osv.), beregnes på baggrund af generelle kriterier og kan variere i henhold til de oplysninger, du giver, såsom nuværende eller tidligere statsborgerskab, bopæl, køn, alder, stilling, seneste rejser, religion osv. Det anbefales, at du kontakter konsulatet eller ambassaden direkte for det enkelte land for at få information om alle de krav og frister for udstedelse af visum, der skal opfyldes for at rejse til det pågældende land. Du skal også huske, at udstederen kan ændre generelle landekrav uden varsel eller kræve yderligere specifik information fra dig. CIBT forsøger at informere dig om sådanne ændringer, så snart det er praktisk muligt.

4. Indsendelse af dokumentation

På vores website kan du se listen over de forudsætninger, der skal opfyldes for at behandle dit visum. For at sikre, at du hele tiden ved, hvor dine dokumenter er, modtager du en e-mail med bekræftelse af, at vi har modtaget dine dokumenter.

CIBT behandler kun det visum, der er anført i din ansøgning. Vi påtager os intet ansvar for andre visa, der kræves til din rejse, og som du ikke har bedt om, eller som vedrører stop på din rejse.

Når du indsender en eller flere ansøgninger om behandling af et eller flere visa til CIBT, bekræfter du disse vilkår. Når du har fremsendt din ansøgning til CIBT, sender CIBT en mail til den e-mailadresse, du har opgivet, med de specifikke betingelser for det ønskede visum (visumtype, destination, tidsramme osv.). Ved modtagelse af din dokumentation vil din ansøgning blive valideret, og CIBT går i gang med behandling af udstedelse af visummet. Hvis det tilbydes, modtages der telefonisk bestilling på dagen for afgivelse, og bestilling via mail modtages: (a) hvis du opgiver en e-mailadresse, når vi sender en ‘Bekræftelse på modtaget ordre' til dig via mail, eller i øvrigt (b) på den første hverdag efter modtagelse af den udfyldte formular. CIBT forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise at behandle ansøgninger uden at skulle angive en årsag hertil.

5. Udstedelse af visum

Når CIBT returnerer dit pas og dine dokumenter til dig, er det vigtigt, at du bekræfter, at du har fået udstedt alle de visa, du skal bruge til din rejse, at visummet til hvert af de lande, du skal besøge, er gyldigt vedrørende ankomst- og afrejsetidspunktet til og fra det land/område, du skal besøge, og for formålet for dit besøg (turisme, forretning, uddannelse osv.). Du skal straks informere CIBT via e-mail, hvis du konstaterer uoverensstemmelser i din dokumentation.

Udstedelse af visum afhænger udelukkende af personalet hos udstederen og immigrationsmyndighederne i det enkelte land, der træffer endelig beslutning om at tillade indrejse i landet eller området, også selvom alle de anførte krav er opfyldt. CIBT garanterer ikke, at udstederen udsteder visum i rette tid og inden for den anførte tidsramme, og gebyret til CIBT opkræves derfor for udførelse af de procedurer, der kræves i forbindelse med udstedelsen. Der må ikke købes billetter eller foretages reservationer, der ikke kan refunderes, før alle visa er blevet udstedt.

6. Levering

CIBT sender de færdige ansøgninger via DHL next day delivery, medmindre der gives besked om andet. Forsendelsesgebyret tillægges din ordre . Alle tredjepartskurerselskaber er underlagt de betingelser, der er vedtaget af disse individuelle selskaber. CIBT påtager sig intet ansvar for tab eller forsinkelser, der opstår i forbindelse med brug af tredjepartskurerselskaber.

7. Yderligere tjenesteydelser

CIBT kan tilbyde at levere yderligere tjenesteydelser i visse områder, f.eks. Digital Photo Service, Pre-Check Service, Notarisation Services, Invitation Service og Pick-Up Service. I så fald kan du finde beskrivelse og relevante vilkår for disse yderligere tjenesteydelser på websitet under Service Directory, og de udgør en del af disse vilkår.

8. Gebyrer

Gebyret for CIBT's tjenesteydelser er anført på websitet, herunder de afgifter, der er gældende for gebyret, samt andre afgifter og gebyrer, der opkræves af udsteder eller kurerselskab eller leveringsservice, der alle betales af dig.

Når CIBT sender en ansøgning om rejsedokumenter til en udsteder på dine vegne, kan CIBT's servicegebyr ikke refunderes.

Gebyrer til konsulater og tilgængelighed af tjenesteydelser kan ændres uden varsel. Gebyrer til konsulater og tjenesteydelser kan variere fra det tidspunkt, hvor ordren afgives, og ordren afsluttes. CIBT gør deres bedste for at informere kunden om disse ændringer, hvis det er muligt. CIBT forbeholder sig ret til at vælge den tjenesteydelse, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de tidsbegrænsninger, du har anført.

De gebyrer, der betales til en udsteder af CIBT på dine vegne, kan ikke refunderes. Såfremt en visum- eller pasansøgning indsendes på dine vegne, og ansøgningen afvises uanset årsag, vil CIBT på din anmodning gøre et yderligere forsøg på at fremskaffe rejsedokumentet. Du vil eventuelt skulle betale et yderligere gebyr, der opkræves af udstederen, og hvis det yderligere forsøg skyldes en fejl fra din side i visumansøgningen, kan CIBT opkræve et servicegebyr på 15 €.

Ved ordrer, der ikke afgives via internettet, kan der blive opkrævet et ekstra administrationsgebyr, hvis dette er anført på websitet. CIBT forbeholder sig ret til at tilbageholde pas og dokumenter, indtil der er modtaget fuld betaling. CIBT's servicegebyr kan variere afhængig af det antal hverdage, der er til fremskaffelse af tjenesteydelsen. Konsulatets lukke- og feriedage er ikke medregnet.

Hvis der ansøges om et australsk elektronisk visum (ETA) ELLER et amerikansk ESTA-visum, inkluderer det gebyr, der skal betales til CIBT, kun behandling af ETA-/ESTA-visummet og ikke eventuelle indsigelser eller yderligere tjenesteydelser. Prisen for ETA-/ESTA-ansøgningen kan ikke refunderes, og hvis din ansøgning afvises, modtager du derfor ingen refundering.

Medmindre du er en forbruger og udøver din fortrydelsesret som anført i afsnit 2, vil der for ordrer, der annulleres inden indgivelse, skulle betales CIBT's servicegebyr. Når ansøgningen er blevet indgivet til den relevante myndighed, skal hele gebyret betales. Der kan blive opkrævet et yderligere annulleringsgebyr for tidlig fortrydelse af ansøgningen.

9. Advarsler/ansvarsfraskrivelse

Udstederen træffer endelig beslutning om, hvilken type visum eller pas, der kan udstedes, hvor hurtigt det kan udstedes, og hvilken gyldighed det har. Inden godkendelse kan udstederen anmode om yderligere dokumentation. Udstederen kan afvise ansøgning om visum, pas eller andre rejsedokumenter uanset årsag og giver måske ikke CIBT nogen årsag til afvisningen. CIBT udsteder ikke visum eller pas og kan ikke garantere, at udstederen udsteder dokumentet, og CIBT kan heller ikke give nogen garanti for den tid, det tager for udstederen at udstede eller afvise ansøgningen. Udstederen kan vælge at udstede en anden type rejsedokument end det, ansøgeren har ansøgt om, hvilket kan få indflydelse på formålet, gyldigheden eller det antal gange, det kan bruges til indrejse. Du bør derfor ikke købe billetter eller foretage reservationer, der ikke kan refunderes, før du har fået alle de nødvendige rejsedokumenter til din rejse. Ud over udstederen forbeholder CIBT sig retten til at prioritere behandlingen i henhold til de rejsetidspunkter, du angiver. CIBT opkræver et servicegebyr for at foretage rimelige foranstaltninger til at fremme udstedelse af de ønskede rejsedokumenter.

CIBT gør deres bedste for at behandle ansøgninger om visum, pas og/eller dokumenter på din anmodning. CIBT kan dog ikke drages til ansvar for eller påtage sig erstatningsansvar for, at et konsulat, en ambassade eller et paskontor er forsinket med eller ikke vil udstede dokumenterne uanset årsag, og CIBT er heller ikke ansvarlig for udgifter og/eller forsinkelse, der opstår i forbindelse med: (a) mangelfulde ansøgningsformularer eller (b) ukorrekt udfyldte ansøgningsformularer eller ansøgninger, der indeholder usande oplysninger, eller (c) unøjagtig eller ufuldstændig dokumentation til støtte herfor. De udgifter, du måtte pådrage dig på grund af disse forsinkelser eller manglende udstedelse, påhviler ikke CIBT, der ikke kan pålægges udgifter i den forbindelse.

Såfremt der henvises til et ETA-/ESTA-visum, vil CIBT forsøge at hjælpe den rejsende med at fremskaffe de relevante dokumenter, der opfylder den rejsendes ønskede rejseplaner, men rejseplanerne bør i alle tilfælde ikke bekræftes, før den rejsende har fået de nødvendige dokumenter til indrejse i det pågældende land. CIBT giver information om visum og pas i god tro under den udtrykkelige forudsætning, at de pågældende informationer er en fortolkning af oplysninger, der til enhver tid gives af de respektive ambassader, konsulater eller paskontorer, og CIBT påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i oplysningerne.

CIBT gør deres bedste, for så vidt muligt at behandle kundens visum, pas og/eller dokument på baggrund af de anvisninger, der gives, og de ansøgningsformularer, der indsendes, selvom det er kundens udtrykkelige ansvar at sikre, at gyldigheden af det pågældende visum/pas/dokument, der udstedes, omfatter og dækker den periode, hvor kunden ønsker at foretage ind- og udrejse af det land eller de lande, kunden skal besøge, og til det antal gange, der ønskes indrejse i landet, samt at det er gyldigt til det påtænkte formål.

Når CIBT returnerer dit pas og dine dokumenter, er det dit ansvar at kontrollere, at du har fået udstedt alle de visa, du har brug for til din rejse, at visum til hvert land, du ønsker at besøge, er gyldigt i forbindelse med ind- og udrejsetidspunktet for dit besøg, at dine personoplysninger er angivet korrekt, og at dit pas er gyldigt i mindst seks måneder efter endt rejse. Bemærk, at selvom der udstedes visum, kan den rejsende blive nægtet indrejse, da de lokale immigrationsmyndigheder i landet træffer endelig beslutning om indrejse. CIBT anbefaler, at alle rejsende sørger for visum inden afrejse og ikke forsøger at få et 'ved ankomsten'.

10. Ansvarsbegrænsning

Hvis et pas, dokument eller andre genstande bortkommer, forlægges, bliver beskadiget, forsinket eller ødelagt, er det kun CIBT's ansvar, hvis de er skyld heri, og deres ansvar er begrænset til grundprisen for erstatning af den pågældende genstand . CIBT er ikke ansvarlig for genstande, der forlægges, bliver beskadiget, forsinket eller ødelagt af en leveringsservice eller udsteder. Pasomslag og alle dokumenter, såsom originale bankudskrifter, eksamensbeviser og fødselsattester osv., som CIBT ikke har anmodet om, skal beholdes af ansøgeren. CIBT påtager sig intet ansvar for tab eller skader på sådanne dokumenter.

CIBT påtager sig intet ansvar for rejsende, der vælger at ansøge om visum ved ankomst til landet. I den udstrækning, at det er tilladt ifølge loven, undtager eller begrænser CIBT alle direkte og indirekte tab eller følgeskader samt alle lovpligtige eller underforståede betingelser og forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller rejse- eller ferieomkostninger eller tab, der opstår som følge af oplysninger taget fra websitet. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne paragraf er vores maksimale ansvar for et tab, du lider, det være sig inden eller uden for aftalen eller på anden vis, begrænset til det gebyr, du har betalt, når det drejer sig om ikke-forbrugere, og når det drejer sig om forbrugere, de tab og skader op til højst 2500DKK, som CIBT er direkte ansvarlig for, og som udelukkende kan tilskrives CIBT's ukorrekte levering af tjenesteydelser. Intet i nærværende aftale udelukker eller begrænser vores ansvar for: (a) dødsfald eller personskader, der skyldes forsømmelighed fra vores side, (b) bedrageri eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro, eller (c) ethvert andet forhold, hvor det ville være ulovligt for os at undtage eller forsøge at undtage vores ansvar.

11. Periode for indgivelse af krav

Hvis du er en ikke-forbruger, skal du informere CIBT om eventuelle krav i forbindelse med CIBT's tjenesteydelser efter, at CIBT har udført arbejdet, så snart du har konstateret eller burde have konstateret det forhold, kravet er baseret på. Hvis du er en forbruger, skal du informere CIBT om eventuelle krav inden for en rimelig tid efter, at du har konstateret eller burde have konstateret det forhold, kravet er baseret på.

12. Generelt

Disse vilkår og betingelser samt dokumenter, der udtrykkeligt henvises til heri, udgør aftalen i sin helhed mellem os og erstatter alle tidligere drøftelser, korrespondance, forhandlinger, tidligere aftale, overenskomster eller forståelse mellem os vedrørende kontraktens genstand. Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, skal den pågældende bestemmelse fortolkes, så den får så stor retsvirkning som muligt. Hvis det ikke er muligt at give bestemmelsen nogen retsvirkning overhovedet, skal den betragtes som udskilt fra de øvrige vilkår.

Såfremt CIBT ikke er i stand til at overholde en forpligtelse i henhold til kontrakten på grund af omstændigheder, forhold eller ting, de ikke med rimelighed er herre over ('force majeure'), skal CIBT fritages fra den pågældende forpligtelse i den udstrækning, at der opstår forhindringer, begrænsninger eller forstyrrelser. CIBT kan udlicitere alle eller dele af sine forpligtelser eller overdrage alle eller dele af sine rettigheder i henhold til kontrakten. Dette betyder ikke, at der opstår rettigheder, som kan håndhæves af en person, der ikke er en del af kontrakten, medmindre det drejer sig om en retmæssig efterfølger eller rettighedserhverver. For tvister, der opstår i henhold til aftalen, gælder dansk lov. Hvis du er en forbruger, er lovvalget underlagt påbudt lovgivning om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du er bosiddende. Hvis du er en ikke-forbruger, accepterer begge parter at være underlagt enekompetence for domstolene i København .

13. Behandling af dine personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger er beskrevet i vores privatlivspolitik privacybeleid.

14. Standardfortrydelsesformular

(udfyld og returnér kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

  • Til [Visumservice ApS Cvr: 34054266 med adresse på Lyngbyvej 28, 1, mf, 2100 København, og evt. faxnummer og e-mailadresse, indsat af kunden]:
  • Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at fortryde min/vores (*) kontrakt om levering af følgende tjenesteydelse (*)
  • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • Forbrugerens navn
  • Forbrugerens adresse
  • Forbrugerens underskrift (kun, hvis formularen indsendes på papir)
  • Dato