Handelsdokumenter

Enhver eksportør og importør kender denne sandhed: Det rigtige papirarbejde er afgørende. Manglende eller unøjagtige dokumenter øger risiko, forårsager forsinkelser, skaber unødvendige omkostninger og kan bringe aftaler i fare.

CIBTvisas har ekspertisen, flere års erfaring og de kyndige fagfolk til at garantere, at du får de dokumenter du har brug for til tiden hver gang.

Vores service kunne ikke være enklere: indsend dine dokumenter elektronisk, og vi vil sikre nøjagtigheden og indgive dem så hurtigt som muligt hos de relevante instanser eller myndigheder. Du kan spore dit dokument i realtid, og vi returnerer dem via kurer eller gennem krypteret upload. I nogle tilfælde inden for en time.

Spar tid. Få ro i sindet. Fokuserer på dine kernekompetencer.

Med CIBTvisas får du en erfaren ekspert og kontaktperson til at administrere din anmodning. Vi håndterer alt der kræves: dokument godkendelse, oversættelser, dataudveksling, notarpåtegning, stempling og betaling på ambassader samt instanser i forskellige valutaer. Ved hjælp af CIBTvisas til dine eksport- og importdokumenter kan du koncentrere dig om dine andre opgaver.

Trin 1
Vælg dokumenttypen der vil skal godkendes

Trin 2
Modtag ordrebekræftelse og påkrævede formularer

Trin 3
Upload de påkrævede dokumenter til din sikre portal

Trin 4
Færdige dokumenter vil blive sendt til din leveringsadresse

Typer af dokumenter som vi typisk behandler:

Oprindelsescertifikater

Et oprindelsescertifikat (COO) bekræfter oprindelsen af de eksporterede varer. Det udstedes normalt for varer der sælges i udlandet. Et COO kan anmodes af myndighederne eller toldmæssige årsager.

Den myndighed der er ansvarlig for udstedelsen af oprindelsescertifikater er Handelskammeret. I Danmark bruges der typisk én type certifikat:

  • Europæisk oprindelsescertifikat

Regulatoriske dokumenter

Regulatoriske dokumenter indeholder kvalifikationsspecifikke regler og vejledninger og sikrer overholdelse af eventuelle handelskrav samt foreskrifter.

De mest almindelige brancher hvor regulatoriske dokumenter forekommer, er:

  • Farmaceutisk
  • Kosmetik
  • Pesticid
  • Biologisk
  • Hospitalsudstyr
  • Fødevarer og landbrug

Regulatoriske dokumenter udstedes normalt af en national myndighed eller en relevant organisation, der kan være et ministerie eller en statsafdeling.

EUR 1 & A.TR. Movement- / præferenceattest

Et præferencecertifikat udstedes af EU-eksportører, når de varer, der eksporteres, er underlagt en præferencehandelsaftale med specifikke lande. Dette certifikat tillader, at varerne importeres til dette land til en nedsat told og i nogle tilfælde uden told.

Der er mange typer præferencer og præferenceattester, men de mest almindelige er EUR 1-certifikatet og A.TR-certifikatet.

ATA Carnet

Et ATA-carnet er et internationalt toldeksport-import-dokument og er den enkleste toldfri og skattefri metode til midlertidigt at eksportere ikke-letfordærvelige varer.

Carnetet omtales ofte som 'Pas til varer' og erstatter behovet for almindelig tolddokumentation. De tillader hurtig og problemfri import til lande, der hører til Carnet-ordningen uden behov for at betale told eller lokal skat på importtidspunktet. De kan bruges til flere ture, er gyldige i et år og dækker over 70 lande.

Carnet kan bruges til tre hovedkategorier af varer:

  1. Kommercielle vareprøver (Carnet skal afspejle den aktuelle detailværdi).
  2. Varer til præsentation eller brug på messer, udstillinger eller lignende begivenheder.
  3. Professionelt udstyr (som udelukkende er beregnet til brug af eller under personlig kontrol af indehaveren eller deres udpegede repræsentant).

ATA Carnet garanterer de oversøiske toldmyndigheder, at alle afgifter og skatter vil blive betalt til dem, hvis betingelserne for indførsel i landet overtrædes.

Free Sale Certifikater

Free sales certifikater (CFS) kræves for varer der eksporteres til et tredjeland, som enten ikke har et lovgivningsgrundlag for specifikke produkter, eller ønsker at acceptere den lovgivningsmæssige standard for eksportlandet eller handelskammeret.

Ved eksport til tredjelande bliver virksomheder ofte bedt om at fremlægge et CFS-certifikat som en del af deres eksportdossier. En CFS er en attest udstedt af den ansvarlige myndighed, der garantere at produkterne er i overensstemmelse med EU's produktforordning og frit kan sælges i hele EU. Et CFS betragtes også som et 'fremstillingscertifikat' eller 'sundheds' eller 'sikkerhedscertifikat' af visse ikke-EU-lande.